Με ευαισθησία και υπευθυνότητα για τη Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Βιογραφικό

Η Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων, ιδιαίτερα σε υποθέσεις εμπορικού, αστικού και διοικητικού δικαίου, ενώ έχει αναπτύξει μια πολυεπίπεδη δραστηριότητα ενασχόλησης με τα κοινά και τη φιλανθρωπική δράση.

Συμμετείχε ενεργά σε προσπάθειες σχετικές με το νομικό πλαίσιο και τους τρόπους προστασίας φυσικών και νομικών προσώπων σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, τους καταχρηστικούς όρους δανειακών συμβάσεων των τραπεζών, τις ακυρώσεις δανειακών συμβάσεων λόγω καταχρηστικότητας των περιεχόντων σε αυτές όρους, τις ακυρώσεις δανειακών συμβάσεων σε ελβετικό φράγκο, τις κατασχέσεις, τους πλειστηριασμούς, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Το 2015 υπήρξε υποψήφια βουλευτής για την Β’ Θεσσαλονίκης με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Σ’ αυτή την πρώτη της ενεργή επαφή με την πολιτική, δεν εκλέχθηκε για 56 μόνο ψήφους.

Από τον Μάιο του 2016 είναι β’ Αντιπρόεδρος της ΕΥΑΘ. Το διοικητικό έργο της έχει χαρακτηριστεί επανειλημμένα με ιδιαίτερα θετικούς όρους, ενώ οι παρεμβάσεις της είναι καίριες και δυναμικές.

«Όταν οι καταστάσεις απαιτούν δύναμη, συνεχίζουν οι δυνατοί!”
(Joseph Kennedy, 1888-1969)

Για την Οικονομία

Συνεντεύξεις

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security